Hasta Aydınlatma Metni

GÜLDİŞ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MEDİKAL TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Avrupa Sağlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği)

HASTA AYDINLATMA METNİ

İş bu "Aydınlatma Metni" kişisel verilerini işlediğimiz ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler ve veli/vasiler için hazırlanmıştır.

Güldiş Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu

Şirket, www.avrupasaglikdis.com web sitesi ile Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. 32. Sok. No:34/C Bayrampaşa /İSTANBUL TÜRKİYE adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda kategori olarak belirtilen kişisel verileriniz;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tıbbi Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanıza bağlı olarak web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla muhasebe bürosu tedarikçimiz ve özel sağlık sigorta kuruluşları ile; pedodonti, protez, tedavi ve endodonti işlemleri kapsamında mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı laboratuvar ile paylaşılacaktır.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi, email iletimi ve online randevu sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK'nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında "İlgili kişinin hakları" başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK'nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)" Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. 32. Sok. No:34/C Bayrampaşa/İSTANBUL TÜRKİYE" adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle "info@avrupasaglikdis.com" adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

whatsappWhatsApp